Poodi mano sõit 2014

Poodi mano sõit 2014 tegi osalejate rekordi – 82 sõitjat! Hurraa sõitjatele, sõpradele ja Villamotokatele! Suured tänud koostöö eest MC Mägilastele! Kohtumiseni järgmistel üritustel!

Tulemused: Link

Asfalt esikolmik:

Koht Nimi Punkte Aeg
1. Illo Hansing 95 210 (180+30) 4:58:37
2. Rokk 84 201 (200+1) 5:12:35
3. Triip 75 183 (170+13) 4:56:47

Kruus esikolmik:

Koht Nimi Punkte Aeg
1. Villu 34 279 (250+29) 3:55:42
2. Aun 44 269 (250+19) 4:05:06
3. Simir 16 262 (250+12) 4:23:37

PildidLink

Poodi mano sõit 2014

Poodi mano sõit 2014

 

Registreerimine

Sarja üldinfo

1 Üldinfo:
1.1 Mis toimub: MK JLME, MK Villamoto, RC RRRC, MK KurisooMoto, MK Freedom Feelers ja loomulikult
StreetMoto korraldavad ka sel aastal motoorienteerumise karikasarja “STREETMOTO ORIENTEERUMISSARI”.    

Osavõistlused:

3.mai – Harju Ära Harjumaal (Harjumaal)
23-24.mai – Kõrtsitee (Pärnumaal)
7.juuni – Tuhlitrall (Saaremaal)
5.juuli – Poodi Mano Sõit (Võrumaal)
9.august – Tarvajaht (Lääne-Virumaal)
6.september – Kesk-Eesti Tuur (Järvamaal)
27.september – Villu Võitlused (Raplamaal)
1.2 Kes ja miks: Motoklubi Villamoto on registreeritud motoklubi Võrumaal Haanja vallas Villa külas. Meie
ürituse „Poodi mano sõit” eesmärgiks on mootorratturluse propageerimine Võrumaal ja Võrumaa kohaliku
arengu ja kohaliku ajaloopärandi, kultuuri ning traditsioonide väärtustamine. Võrumaa huvitavate ja ilusate
paikade tutvustamine, turistide Lõuna-Eestisse puhkama ning matkama meelitamine, on seejuures olulisel
kohal. Järjekordse etapi korraldamisega soovime jätkata igaa-astast motoorienteerumise traditsiooni
Lõuna-Eestis.
1.3 Kellele see üritus on mõeldud: Kõigile kellele meeldib mootorrattaga orienteeruda ja Võrumaa,
Valgamaa, Põlvamaa ja ka mõningate Põhja Läti ilusate paikadega tutvust teha ja nende kohta rohkem
teada saada. Trass on läbitav kõikidele mootorratta tüüpidele.

2 Ajakava

Laupäev 5. juuli 2014:
• Registreerimine 10.00-12.30
• Lisakatse 10.00-12.30
• START 13.00 Rõuges Tindioru Turismitalus
• Kontrollaeg lõpeb 18.00
• Õhtusöök pärast finišeerumist (tasuline)
• Autasustamine 21.00
• Õhtul, saun, grill, laul, tants ja trall ning seltskonnamängud.
• Afterparty ja autasustatmine, ööbimine : Tindioru turismitalu

Pühapäev 6. juuli 2014:
• Hommikusöök alates 10.00 (tasuline 4 EUR)
• Lahkumine (uute lubaduste andmine ja head teed soovimine)

 

3 Aeg ja koht
3.1 Moto-orienteerimise võistlus toimub laupäeval, 05. juulil 2014. aastal üldiseks liikluseks avatud Võrumaa,
Valgamaa, Põlvamaa ja Läti Vabariigi teedel.
3.2 Võistluskeskuseks on Tindioru turismitalu.
3.3 START on KRUUSA ja ASFALT-i klassile Rõuge keskuses Tindioru turismitalus.
3.4 Kruusa ja asfaldi klassi võistluse FINIŠ (kontrollaja lõpp) ja kõikide klasside üldine lõpetamine ja
autasustamine on Tindioru turismitalus Rõuge keskuses.
3.5 Infot võistluse kohta saab telefonilt Päärn Raid +3725178618 või e-mailil paarn.raid@gmail.com
3.6 Võistluse kodulehekülg asub www.villamoto.ee

4 Korraldajad:
4.1 Võistluse korraldaja on MTÜ MK VILLAMOTO
4.2 Peakohtunik: Päärn Raid
4.3 Võistluse sekretärid: Kristel Raid, Karin Lätting, Margit Lukka
4.4 Trass: Priit Plakk, Päärn Raid, Anti Johanson, Raido Kodu, Mairo Hollo, Kaarel Hääl

5 Võistluse kirjeldus:
5.1 Võistlustrassi orienteeruv iseloomustus:

– asfalti klass: trass kuni 80% asfaltkattega teed, 20% kruusakattega teed.
– kruusa klass: trass kuni 70% kruusakattega teed, 30% katteta teed.

5.2 Start: Võistleja toob oma võistlusratta kella 12.30-ks Tindioru turismitalusse selleks eraldatud alale.
Kohtunikud jagavad igale võistlejale kontrolllehed. Ligikaudu 13.00 kõlab stardikäsklus, misjärel jagatakse
võistlejatele kaardid ja võib startida.
5.3 Finiš: võistleja on orienteerumise lõpetanud, kui ta on pildistanud finišikellaga koos QR-koodi ja seejärel
mälukaardi ning kontroll-lehe finišikohtunikule üle andnud.
5.4 Põhidokumentideks on rajakaardid, kontroll-leht ja mälukaart.
5.5 Võistleja, kes on mälukaardi ja kontroll-lehe finišikohtunikule üle andnud, on võistluse lõpetanud, st. ta ei
saa uuesti lehte ning mälukaarti võtta ja edasi võistelda.
5.6 Kaduma läinud QR-koodiga kontrollpunktid tühistatakse kõikidel võistlejatel.
5.7 Võistleja ülesandeks on pildistada kontrollpunktides asuvaid QR-koode vastavalt pildistamise juhendile.

6  Etapi punktiarvestus:
6.1 Võistluse korraldaja on MTÜ MK VILLAMOTO
6.2 Iga KP läbimine annab 10 punkti.
6.3 Lisakatsetel saavad punkte 15 kiiremat:

1.– 15p
2.– 14p
3.– 13p
4.– …
15.– 1p

6.4 Aega mõõdetakse põhivõistlusel minuti täpsusega, lisakatsel sekundi täpsusega

7 Kontrollpunktide ehk KP-de tähistus:
7.1 KP on kaardil märgitud punase täpina.
7.2 KP on maastikul, teel märgitud punase sildi ehk viidaga. Viidale on kinnitatud kontrollpunkti nr. koos
QR-koodiga, kontrollpunkt registreeritakse QR-koodi pildistamisega.

8 Etapi võistlusmasinad, võistlejad, võistlusklassid, varustus:
8.1 Võistelda on lubatud sõidukiga, mille juhtimiseks on vajalik A- kategooria juhiluba. (välja arvatud ATV)
8.2 Võistlusratas peab vastama Liiklusseadusega kehtestatud tehnonõuetele.
8.3 Lubatud on igasugused lisamõõteriistad.
8.4 Võistlejal on lubatud kaasa võtta vanuse- ja soopiiranguta orienteeruja (kaardilugeja).
8.5 Arvestust peetakse kahes klassis: Asfalti ja kruusa klassis

9 Vajalikud dokumendid:
9.1 Registreerimisankeet (täidetakse elektroonselt või kohapeal)
9.2 Juhiluba.
9.3 Mootorratta registreerimistunnistus kehtiva tehnoülevaatuse märkega, kehtiv liikluskindlustus ja
mootorratta kasutusõigust tõendav dokument (vajadusel).

10 Registreerimine ja osavõtumaks:
10.1 Eelegistreeruda saab elektroonselt või kohapeal enne starti kella 10.00-11.30-ni.
10.2 Kulutuste osaliseks kompenseerimiseks on kehtestatud osavõtumaks, mis tasutakse kohapeal (võistleja
kohta), eelregistreerimisel kuni 02.07.2014 – 20 EURhiljem või kohapeal – 25 EUR. Kaassõitja ei pea
tasuma osavõtutasu.
10.3 Võistlusele lubatakse igasse klassi kuni 40 võistlejat, võistlus toimub kui startijaid on asfalti ja
kruusaklassis üle 3 võistleja ühes võistlusklassis.

11 Üldised kohustused:
11.1 Võistlejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma Liikluseeskirja nõudeid, võimalike avariide ja
rikkumiste korral kannab täielikku vastutust võistlusratta juht.
11.2 Võistluse käigus on võistlusratta hooldamine, remont ja tankimine lubatud kogu võistlustrassil.
11.3 Võistlejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma looduskaitse alale kehtestatud nõudeid, kuna trass
läbib Haanja looduspargi alasid. Mootorsõidukiga on lubatud sõita AINULT teedel ja mitte mingil juhul
maastikul, selle reegli vastu eksinud kõrvaldatakse võistlusest.

12 Karistused:
12.1 Kontrollajaks mitte finišeerimine – iga hilinetud minuti eest, miinus 1 punkti.
12.2 Kohtuniku poolt fikseeritud jäme LE rikkumine – diskvalifitseerimine.
12.3 Kohtunike korralduste mittetäitmine – diskvalifitseerimine.
12.4 Rajatähiste tahtlik rikkumine või teisaldamine – diskvalifitseerimine.
12.5 Looduskaitsealal väljaspool selleks lubatud kohta mootorsõidukiga liiklemine – diskvalifitseerimine.

13 Protestid:
13.1 Protestid ei tule kõne allagi. Kui siiski, siis lahendab need peakohtunik.

14 Etapi autasustamine:
14.1 Iga võistlusklassi kolme paremat võistlejat autasustatakse.
14.2 Korraldaja ja võistluse sponsorid võivad välja panna eriauhindu.
14.3 Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab peakohtunik kohapeal.

This entry was posted in üritused. Bookmark the permalink.

Comments are closed.